Olt utcai templom

Radnótfájának már 1332-ben plébániatemploma van. A plébánia létesítése és a templomépítés kb. egy századdal előbbre, a 13. századra tehető. Ez a középkori templom azonban nem maradt meg. Helyette – a Maros áradásai miatt – a régitől távolabb, keletre építettek újat. Ezt is elpusztították az áradások. 1737-ben új templom épült, „amit a körülötte lévő temetővel együtt elsodortak rendre a Maros hullámai”. Domokos János lelkipásztorsága és Magyari Mihály gondnoksága idején „az egyházközség 1791-ben új templomot emelt, de ez is csak 41 évig állott fenn, mert vízjárta helyre építették, s áradások idején használhatatlanná vált.” Szilágyi István gondnok és építőmester vezetése mellett, Császár János papságának kezdetén, „1832-ben br. Bornemisza Leopoldtól, a görgényi uradalom akkori urától szerzett célszerűbb helyen építették föl új templomukat. Azonban ez a templom szűknek és sötétnek bizonyult, s az egyházközség az 1841-től épített kis malma bérletéből és az 1868-tól kezdett célszerűbb és helyesebb gazdálkodás eredményéül csakhamar új iskolát, tanítói, majd papi lakot, s 1894-95-ben” Gergely Lajos lelkipásztor vezetésével, Szabó Gerzson nagykőrösi építőmester tervei alapján Szász István görgényüvegcsűri építőmester egészen új, tágas és célszerű templomot és tornyot épített. Ez már a radnótfáji reformátusok ötödik temploma – írja Kelemen Lajos.

A régi templom szentélyének közepén az úrasztalt Tinkovai Matskási István úr adományozta. Szószékét, 1895-ben Römischer István szászrégeni műasztalos készítette özv. Gr. Toldalagi Viktorné, szül. B. Bánffy Anna adományából. Orgonája pneumatikus, hét regiszteres, egy manuálos, pedálos hangszer, amelyet 1931-ben vásárolt a gyülekezet. A templom udvarán millenniumi emlékmű épült.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.